Повідомлення про оприлюднення проєкту Стратегії розвитку громади та звіту про стратегічну екологічну оцінку

26.09.2023

Повідомлення
про оприлюднення проєкту Стратегії розвитку Боратинської сільської територіальної громади на період до 2027 року, Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Боратинської сільської територіальної громади на період до 2027 року та звіту про стратегічну екологічну оцінку

1. Повна назва документа державного планування:

Стратегія розвитку Боратинської сільської територіальної громади на період до 2027 року та План заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Боратинської сільської територіальної громади на період до 2027 року, в т. ч. звіт про СЕО.

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Боратинська сільська рада.

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури: Датою початку громадського обговорення звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегії розвитку Боратинської сільської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Боратинської сільської територіальної громади на період до 2027 року є дата оприлюднення проєктів Стратегії розвитку Боратинської сільської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Боратинської сільської територіальної громади на період до 2027 року, а також звіту про їх стратегічну екологічну оцінку на офіційному веб-сайті Боратинської сільської ради та внесення зазначених документів до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості – 26 вересня 2023 року. Строк проведення громадського обговорення звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегії розвитку Боратинської сільської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Боратинської сільської територіальної громади на період до 2027 року – 30 днів (до 26 жовтня 2023 року).

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в електронному вигляді на адресу: rada@bortg.gov.ua з поміткою в назві листа: «До звіту про СЕО») зауваження та пропозиції до звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегії розвитку Боратинської сільської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Боратинської сільської територіальної громади на період до 2027 року. Усі одержані протягом встановленого строку зауваження і пропозиції будуть обов’язково розглянуті замовником і внесені до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки. За результатами розгляду замовник врахує одержані зауваження або вмотивовано їх відхилить.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення): Спосіб участі громадськості - у письмовій формі (надання письмових зауважень і пропозицій).

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: Відділ соціально-економічного розвитку Боратинської сільської ради (адреса: село Боратин, вул. Центральна, 15, Луцький район, Волинська область, 45605, rada@bortg.gov.ua).

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій: : Відділ соціально-економічного розвитку Боратинської сільської ради (адреса: село Боратин, вул. Центральна, 15, Луцький район, Волинська область, 45605, rada@bortg.gov.ua, з поміткою в назві листа: «До звіту про СЕО»).

Зауваження та пропозиції до звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегії розвитку Боратинської сільської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Боратинської сільської територіальної громади на період до 2027 року приймаються протягом 30 днів з дня їх оприлюднення (26 вересня 2023 року).

Пропозиції, що подаються, повинні містити обґрунтування з врахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної із здоров’ям населення, що стосується документа державного планування проєкти Стратегії розвитку Боратинської сільської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Боратинської сільської територіальної громади на період до 2027 року, а також звіт про їх стратегічну екологічну оцінку оприлюднено та розміщено на офіційному веб-сайті Боратинської сільської ради за посиланням: https://boratyn.ukraina.org.ua/stratehiya-rozvytku-hromady.

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту документа державного планування:

Транскордонні консультації в рамках зазначеної СЕО не проводяться.

Строк громадського обговорення та консультування становить 30 днів з дня оприлюднення повідомлення і триває до 26.10.2023 включно.

Проєкт Стратегії розвитку Боратинської сільської територіальної громади на період до 2027 року, Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Боратинської сільської територіальної громади на період до 2027 року

Звіт про стратегічну екологічну оцінку Стратегії розвитку Боратинської сільської територіальної громади на період до 2027 року, Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Боратинської сільської територіальної громади на період до 2027 року