Заявка-пропозиція щодо розміщення у 2023 році тимчасово вільних коштів бюджету Боратинської сільської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках в установі банку

18.01.2023

Відділ фінансів Боратинської сільської ради повідомляє про можливість розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Боратинської сільської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках.

Відповідно до вимог статті 16 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 p. № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), згідно з пункту 10 рішення сесії Боратинської сільської ради 8 скликання від 23 грудня 2022 року № 14/11 «Про бюджет сільської територіальної громади на 2023 рік» та розпорядження сільського голови від 13 січня 2023 року № 8/1.2 «Про проведення конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Боратинської сільської територіальної громади на депозитних рахунках у 2023 році», Боратинська сільська рада оголошує проведення конкурсу серед банківських установ щодо розміщення у 2023 році тимчасово вільних коштів бюджету Боратинської сільської територіальної громади на депозитних рахунках в установі банку.

1. У конкурсі можуть брати участь банки, філії (відділення), які розташовані в м. Луцьку (далі – банки), за умови якщо:
- у яких держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу та/або голосів;
- до яких протягом останнього року Національний банк не застосовував таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемного або неплатоспроможного.

2. Розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Боратинської сільської територіальної громади здійснюється в обсягах фактично вільних залишків коштів загального та спеціального фондів бюджету Боратинської сільської територіальної громади, без обмеження граничною сумою розміщення. Попередньо обсяг тимчасово вільних коштів бюджету Боратинської сільської територіальної громади для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках у банку планується в сумі 35 000 000 гривень.

3. Для участі в конкурсі банк-претендент повинен подати комісії з проведення конкурсу щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Боратинської сільської територіальної громади на депозитних рахунках такі документи:
1) заяву на участь у конкурсі;
2) конкурсні пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Боратинської сільської територіальної громади на депозитних рахунках, які будуть обов’язковими умовами при укладанні договору банківського вкладу (депозиту) між відділом фінансів Боратинської сільської ради і банком, зокрема:
- річна процентна ставка по депозиту, яка не може бути зменшена протягом року;
- права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу та термін, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунок місцевого бюджету за письмовим зверненням відділу фінансів Боратинської сільської ради;
- відсутність або встановлення незнижувального залишку на депозитному рахунку;
- можливість вільного дорозміщування або зняття частини депозитного вкладу без зміни процентної ставки;
- термін повернення коштів на рахунок бюджету Боратинської сільської територіальної громади, не пізніше ніж за 10 днів до закінчення бюджетного року, а за необхідності раніше відповідно до письмового звернення відділу фінансів Боратинської сільської ради;
- можливість перегляду процентної ставки протягом терміну перебування коштів бюджету на депозиті в банку;
- щомісячне перерахування до бюджету Боратинської сільської територіальної громади відсотків за вкладом;
- відповідальність банку в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки бюджету Боратинської сільської територіальної громади, відкриті в Казначействі, з яких перераховуватимуться тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках банку.

4. Обов’язковими умовами при укладені договору банківського вкладу (депозиту) між відділом фінансів Боратинської сільської ради і банком є:
- можливість постійного поповнення вкладу;
- права вкладника на повернення вкладу(депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника відповідно до потреби у фінансуванні видатків;
- заборона безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку відділу фінансів Боратинської сільської ради;
- в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки місцевого бюджету, відкриті в органах Казначейства України, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках, банк несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 1% від суми затримки повернення вкладів або сплати процентів на вклад за кожен день затримки (до п’яти календарних днів). Якщо строк затримки складає більше п’яти днів, банк сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день затримки.

5. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватись на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернуті на рахунки бюджету, з яких вони перераховувалися, не пізніше ніж за 10 днів до закінчення такого бюджетного періоду.

6. Документи подаються у запечатаному конверті, на якому зазначається назва претендента та його адреса, з поміткою «заява на участь у конкурсі». Зворотна сторона конверта скріплюється в чотирьох місцях печаткою банку.

7. Пропозиції приймаються конкурсною комісією до 17 години 26 січня 2023 року за адресою: 45605, Волинська обл, Луцький р-н, с.Боратин, вул.Центральна, буд.15, відділ фінансів Боратинської сільської ради. Контактні телефони: 0997403250 (начальник відділу фінансів Радчук Ганна Валеріївна). На конверті з пропозицією необхідно вказати «Не відкривати до 10 години 15 хвилин 30 січня 2023 року». Після 17 години 26 січня 2023 року пропозиції та будь яка інша інформація не приймаються.

8. Розкриття пропозицій відбудеться на засіданні конкурсної комісії з визначення банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Боратинської сільської територіальної громади на депозитних рахунках, 30 січня 2022 року о 10 годині за адресою: Волинська обл, Луцький р-н, с. Боратин, вул. Центральна, буд.20, 3-й поверх, зал засідань Боратинської сільської ради.

9. Переможцем конкурсу визначається установа банку, яка за рівних інших умов запропонувала найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк.

10. Конкурсна комісія має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз’ясненнями та наданням додаткової інформації.

11. Використання відомостей, що містяться у пропозиціях банків, здійснюється з додержанням вимог законодавства.

12. Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною.

13. Учасник має право відізвати свою заявку на участь у конкурсі до встановленого терміну проведення конкурсу, повідомивши про це письмово конкурсну комісію.

14. Переможця серед банків, які надали заяву на участь у конкурсі з конкурсними пропозиціями та всі необхідні документи, визначає конкурсна комісія з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Боратинської сільської територіальної громади на депозитних рахунках.

Відділ фінансів Боратинської сільської ради