Нотаріальні дії

Код АП

Код послуги
згідно ГІДу

Назва
адміністративної послуги
Файли для завантаження
09-01 01239 Посвідчення заповіту (крім секретного) Інформаційна картка
09-02 01250 Посвідчення довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреності на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування та розпорядження транспортними засобами Інформаційна картка
09-03 01248 Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них Інформаційна картка
09-04 01249 Засвідчення справжності підпису на документах Інформаційна картка
09-05 01247 Скасування заповіту (окрім секретного) Інформаційна картка

Поділитися: