Розпорядження № 129/1.2 Про створення робочої групи з організації проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії розвитку Боратинської сільської територіальної громади на період до 2027 року від 01.09.2023

Розпорядження № 129/1.2 Про створення робочої групи з організації проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії розвитку Боратинської сільської територіальної громади на період до 2027 року від 01.09.2023

Згідно з пунктами 19, 20 частини 4 статті 42 та статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з метою сприяння сталому розвитку Боратинської сільської територіальної громади шляхом охорони навколишнього природного середовища, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування, врахування питання охорони здоров’я та довкілля для запобігання настання невідворотних помилок і невиправданих витрат під час розробки та реалізації документів державного планування до їх прийняття, яке супроводжується активним залученням думки громадськості:

1. Створити робочу групу з організації проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії розвитку Боратинської сільської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Боратинської сільської територіальної громади на період до 2027 року у складі визначеному у додатку 1.

2. Затвердити Положення про робочу групу з організації проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії розвитку Боратинської сільської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Боратинської сільської територіальної громади на період до 2027 року згідно з додатком 2.

Дата публікації
01 вересня 2023
Детальніше
Додаток 1 до розпорядження голови від 01.09.2023 № 129/1.2Додаток 1 до розпорядження голови від 01.09.2023 № 129/1.2